En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

МОТОРНИ МАСЛА

Какви са функциите на моторното масло:

	-Сваля разхода на гориво
	-Улеснява запалването
	-Смазва и намалява износването
	-Намалява триенето
	-Защитава от корозия
	-Отмива нагара и отлаганията
	-Охлажда частите на двигателя
	-Намалява нагара в горивната камера
	-Уплътнява хлабините на буталата
Освен изброеното по-горе, моторното масло трябва да има още следните основни свойства:
	-Трябва да гаси пяната
	-да отделя/деемулгира водата/
	-да утаява стружките

От какво се замърсява моторното масло:

	-от метални частици
	-от странични продукти на горенето, а именно:
	      *вода
	      *киселини
	      *сажди
	-от разреждане с неизгоряло гориво
	-от продуктите на окислението
	-от други вещества, образуващи отлагания
Класификация по SAE Масла, обозначени с един клас по SAE: Оценява моторните масла според поведението им при различни температури и посочва техния вискозитетен клас. SAE ги разделя на 11 вискозитетни класа - така наречените едносезонни масла. Шест класа са за приложение предимно при ниски температури: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, и 25W. Буквата W означава Winter. Например маслата с означение SAE 0W притежават най-добра течливост и не позволяват на маслото да се втвърди до температура от -50 градуса.
За да се определи вискозитетният клас на едносезонните зимни масла, се мери динамичният вискозитет (в mPa·s) при определени отрицателни температури. Класът на едносезонното зимно масло се определя в зависимост от най-ниската температура, при която тестовете са преминали успешно.
Останалите пет класа по SAE са за приложение при високи околни температури, т.е. летни класове. Те се означават с числата 20, 30, 40, 50, 60. При тях се мери кинематичния вискозитет (в mm²/s, или сантистокса) при температура 100 °C.

Всесезонно масло. То има по-малка склонност да променя вискозитета си с промяната на околната температура и смазва добре и при ниски, и при високи температури. Това е качество, което се изразява с две означения по стандартите на SAE, комбинация от горните два типа вискозитетни класове. Първото, съдържащо буквата W е за свойствата му през зимата, и второто означение показва класа на маслото при летни температури.
Маслата със SAE 5W-** или по-ниски са обикновено синтетични, докато стандартните минерални масла имат вискозитет от порядъка на SAE 15W-40 или SAE 20W-40.

Видове всесезонни двигателни масла по SAE. 0W-20; 5W-20; 0W-30; 5W-30; 10W-30; 0W-40; 5W-40; 10W-40; 15W-40; 20W-40; 5W-50; 10W-50; 15W-50; 20W-50; 10W-60; Класификацията на A.C.E.A. и A.P.I. оценява маслата според способността им за защита срещу износване на двигателя при по-леки или по-тежки условия на приложение. Те са едно и също нещо с тази разлика, че докато A.P.I. класификацията се базира на изискванията за двигателите в САЩ, то класификацията на A.C.E.A. се базира на изискванията за европейските двигатели.
Означението A.P.I. Е известно като "Donut". Състои се от два знака, обозначаващи качествения тип на маслото и типа на двигателя, за който е предназначено. Първа буква "S" означава искрово запалване /spark ignition/, първа буква "C" означава компресорно запалване /compression ignition/, т.е маслото е предназначено за дизелови двигатели.
Означението A.C.E.A. А , показва, че маслото е предназначено за бензинови двигатели, а А.С.Е.А. В - за дизелови. "Е" пък е буквата, която съответства за масла, предназначени за дизелови двигатели, но за тежкотоварни МПС-та. А.С.Е.А. поставят след буквите и цифрите от 1 до 5 - според степента на натоварване на двигателя. Например А.С.Е.А. А5 се използва за много мощни бензинови двигатели. Универсалните масла, подходящи за всякаква употреба и натоварване, са обозначени със символите А2/В2 и А3/В3.

Доставчик: Ръст ООД.

logo © 2015 Ръст ООД