En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ЧАСТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА НА МОТОРНИ МАСЛА

SAE 10W-40
SAE 10W-30 (UTTO); използва се преобладаващо за трактори
SAE 5W-40 (универсално)
SAE 5W-30
SAE 5W-40/0W-XX
SAE 20W-50 (за стари коли и някои камиони)
единични класове
SAE 30 (M10Д)
SAE 40 (M16Д)
и др.

Доставчик: Ръст ООД.