En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ЧАСТИЧНА НОМЕНКЛАТУРА НА ДРУГИ МАСЛА

Турбинни ТП 32; 46; 68
Машинни масла AN 15; 22; 32; 46; 68; 100; 150; 220
Технологични масла 15; 22; 32; 46; 68; 100; 150; 220
Компресорни масла 100; 150; 220
Редукторни масла 68; 100; 150; 220
Масла за направляващи паралели МНП 68; 220
Масла топлоносителни МТЛ 32; 46
Масло за рязане С 32
и др.

Доставчик: Ръст ООД.