En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА

Изисквания към качеството на хидравличните течности:
Качеството на хидравлична течност е индикация за нейния експлоатационен срок. Основно влияние върху качеството оказват антиокислителните, антикорозионните, антипенните, деемулгиращите /отделяне на водата/ и противоизносните свойства. Много от тях се постигат чрез използване на добавки.

Влияние на някои процеси и условия:
(1)Окисление. Окисляването е една от основните причини за намаляване на стабилността на хидравличните течности. Започне ли процесът, се получава катализиращ ефект. Продуктите на окислението могат да повишат вискозитета на течността и да предизвикат корозия. Полимеризацията и кондензацията водят до образуването на неразтворими катрани и утайки, които влошават функционирането на устройствата, увеличават износването, намаляват луфтовете, замърсяват линиите и клапаните. Факторите, водещи до окисление са високите температури, налягане, замърсителите, водата, металните повърхности и интензивната циркулация.
(2)Температура. Скоростта на окислението се удвоява на всеки 10°С. Реакцията може да започне локално, на място, където температурата е по- висока. Веднъж започнала, окислителната реакция има каталитичен ефект.
(3)Налягане. С увеличаване на налягането, вискозитетът на течността също се увеличава, което води до увеличаване на триенето и генериране на топлина. Това води до увеличаване и на окислението.
(4)Замърсители. 1% утайка, смесена в хидравлична течност е достатъчна, за да съкрати живота ѝ 2 пъти.
(5)Вода и метал. Някои основни метали, като мед, са катализатори на окислението, особено в присъствие на вода.
(6)Негативно влияние на водата. Водата, която влиза в хидравличната система може да емулгира и да ускори събирането на прах и замрсявания, което е неблагоприятно за клапаните, сервомашините и помпите, увеличава износването. Водата води до хидролизиране на добавките.

Противоизносни свойства на течността
Конвенционалните хидравлични течности са задоволителни при ниски наляганя и скорости. Хидравличните течности за високи налягания (над 6900 KPa) и високи скорости (над 1200 rpm) трябва да съдържат противоизносни добавки. Подобни приложения не позволяват образуването на цялостен филм от хидравличната течност. Това състояние е познато като гранично смазване. Получава се, когато вискозитетът на течността е недостатъчен, за да се избегне контакт на повърхностите. Противоизносните добавки обаче осигуряват филм, който минимизира износването.

Видове хидравлични течности
а. На база минерални масла
б. Пожаробезопасни:
Вода/гликоли, вода/масло и синтетични.

Доставчик: Ръст ООД.