En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

Кофражно масло
КОФРОЛ

Резюме:Предназначен основно за строителството. Разрежда се 1:4 с вода. Разфасовки: туба 20л и варел 200 л. Разход: Зависи от вида на кофража:
-за непопиващи кофражи /метал, пластмаса/ - 1 л. На 80 м²
-за попиващи кофражи /дърво/ - 1 л. На 40 м²


SDS TDS

Външен вид и състав

Концентратът представлява маслена течност със жълт до светло-кафяв цвят. От него се изработва емулсия, която е с почти млечнобял цвят. В състава влизат минерално масло и ПАВ.

Свойства

Кофражното масло КОФРОЛ намира сравнително широко приложение. Използва се предимно в строителството. Ако се третират вертикални повърхности, трябва да се „наръси само на мъгла“, никъде не трябва да не се стича. С него се изработва 25% работен разтвор. Целта не е толкова икономия, а по-скоро кофражното масло да се нанесе в по-тънък слой върху повърхността. Докато се стигне до изливане на бетона, логично е водата да се изпари по естествен път и да остане тънък слой масло. Прилагането на такъв разтвор означава третиране с 4 пъти по-малко количество на квадратен метър, в сравнение с омокрянето с чисто масло. Това подобрява съществено повърхността на изделието. Мерки за безопасност: При работа с продукта в затворени помещения трябва да се осигури добра вентилация. Да се избягват вдишванията на парите/аерозолите.
Ако готовата емулсия престои повече от 20-30 минути, да се разбърка преди употреба.

Доставчик: Ръст ООД.

Употреба

Предимно за нуждите на строителството, за изработка на отливки с отлежаване. Възможна е употребата за декоративни отливки с невисоки изисквания. На някои места се използва и за смазване на метални повърхности на машини, работещи с бетон. Трябва да се отбележи обаче, че няма нито консервационни, нито антикорозионни качества. За подобни нужди можем да предложим други продукти, но с по-лека степен на защита.
Работен температурен режим -само при положителни температури
Съхранение и транспортиране: Трябва да се спазват правилата на техниката на безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда. Даденият продукт трябва да се съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 3 години.
Препоръчителна температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Снимка на опаковките »