En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

КОФРАЖНИ МАСЛА

Понятието "кофражни масла" в повечето случаи не е точно. Става въпрос за т. нар. отделящи или разединяващи състави. В световен мащаб разнообразието им е голямо. За предлаганите тук 2 вида отделящи състави е характерно, че са предназначени за строителството. Възможна, но непрепоръчетелна е употребата им при леене с отлежаване на художествени изделия в калъпи за многократна употреба. В такъв случай е препоръчително да се направи предварителен опит, като нанесеният слой трябва да е колкото е възможно по-тънък. И двата състава трябва да изсъхнат след нанасяне, като в строителството това изискване не е толкова важно, но при изработването на отливки с естетическа стойност е много важно. Водните емулсии замръзват при отрицателни температури и това следва да бъде съобразено при работа. Трябва да се има предвид, че попиващите и непопиващите кофражи освен че поемат различно количество масло, могат да дадат значителна разлика в текстурата на повърхността на готовия бетон. При работа да се съблюдава течността да не се натрупва и да не се стича.

Доставчик: Ръст ООД.