En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

Разединяващ агент
ЕМУЛГЕНТ

Резюме: Предназначен основно за декофриране в строителството. Не се разрежда с вода. Разфасовки: туба 20л и варел 200 л. Преди изливане на бетона кофражът трябва да изсъхне. Разход: Зависи от вида на кофража:
-за непопиващи кофражи /метал, пластмаса/ - 1 л. На 80 м²
-за попиващи кофражи /дърво/ - 1 л. На 40 м²


SDS TDS

Външен вид и състав

Млечно бяла, малко гъста течност. Изработен е от ПАВ и твъди въглеводороди.

Свойства

Продуктът представлява високоефективно разделително средство за демонтаж на кофражи от всякакъв материал, попиващи и непопиващи /метал, дърво или пластмаса/ на декоративен бетон, готови бетонни конструкции, монолитен бетон и др. Позволява получаването на равна, гладка, силна, с ниска степен на грапавост повърхност на изделието. Продуктът е готов за употреба, разреждането е нежелателно. Не съдържа разтворители и летливи органични компоненти. Работи се при положителни температури. Да не се допуска замръзване. Не действа химически върху бетона и не влошава попиващите му свойства. Осигурява икономичен разход. Практически няма мирис. При пръскане е необходимо налягане поне 3-3,5 bar. Лесно се пръска както с помпи, така и с бояджийски пистолети. Да се пръска "на мъгла".

Доставчик: Ръст ООД.

Употреба

Предимно за нуждите на строителството, за изработка на отливки с отлежаване. Възможна е употребата за декоративни отливки с невисоки изисквания. На някои места се използва и за смазване на метални повърхности на машини, работещи с бетон. Трябва да се отбележи обаче, че няма нито консервационни, нито антикорозионни качества. За подобни нужди можем да предложим други продукти, но с по-лека степен на защита. Препоръчително е продуктът да изсъхне преди изливането на бетона. Ако не е изсъхнал, бетонът започва да го избутва и да го събира по ъглите.
Работен температурен режим -само при положителни температури
Съхранение и транспортиране: Трябва да се спазват правилата на техниката на безопасност при работа и правилата за опазване на околната среда. Продуктът не е запалим. Съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 3 години.
Препоръчителна температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Снимка на опаковките »