En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ИНТЕРИОРНИ ЛАКОВЕ ЗА ДЪРВО

Бързосъхнещи акрилни лакове на водна основа с ниски емисии на летливи органични вещества. Имат много голямо предимство пред лаковете на база разредители, че нямат забележима миризма след изсъхване, това особено се отнася за затворените обеми – шкафове, чекмеджета, гардероби и др. Класическата схема е да се нанесе двуслойно покритие, състоящо се от първа ръка - лесен за шкурене филер (Италфилер), който е с лек житен отенък и втора ръка - финишно покритие. Въпреки това, по преценка на производителя може да се направи проба и да се нанесе само един слой. В този случай обаче може да се появят проблеми с настръхването на дървото, с не дотам гладката повърхност, има по-голяма опасност лакът да изсъхне в неравномерен слой при по-високи температури и др. Финишното покритие трябва да се направи от износоустойчив лак (Италварниш Хард), който по отношение на това си качество има 2 степени - обикновен /само твърд/ и с повишена износоустойчивост /в него са вложени добавки на база нанотехнологии/. Лаковете са лазурни или покривни. Използват се за мебели, корнизи, декоративни елементи и др. Интериорните лакове не бива да се използват за изделия, изложени на външни атмосферни условия.

Доставчик: Ръст ООД.