En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ЕКСТЕРИОРНИ ЛАКОВЕ ЗА ДЪРВО

Лаковете от серията Италварниш са бързосъхнещи акрилни лакове на водна основа с ниски емисии на летливи органични компоненти. Създадени са в подкрепа на т.нар. четирислойна система на покритието. Ръст ООД предлага компонентиете грунд - междинен слой - финишно покритие. В тази система е вложена UV защита за предпазване на дървото от вредното въздействие върху него на слънчевата светлина. Лакът и пигментите са UV устойчиви. При прилагането на подходяща технология се запечатват всички V-образни фуги, които без тази обработка биха създали условия за задържането на влага и развитието на колонии гъбички. Междинният слой е произведен по технология, която осигурява лесно шкурене, с по-висока или по-ниска степен на запълване, но при всички случаи - достатъчна. Като система покритието осигурява нужната еластичност и много бавно нагаждане на влажността. То е газопропускливо. Използва се за дограми, за градински мебели, за пчелни кошери и констукции, сачаци, корнизи и др. изделия, направени от дърво.

Доставчик: Ръст ООД.