En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ГРЕС ЗА ЦЕНТРАЛНО МАЗАНЕ

Резюме: Полутечна литиева смазка, предназначена за централизирано смазване на тежкотоварни автомобили и в промишлеността. Работоспособност при високи и средни натоварвания в температурен интервал от -20°С до +100°С. Срок на съхранение 3г. Изработва се с пенетрация NLGI 00 в разфасовки от 3, 9, 15кг и варел 180 кг.

SDS TDS Брошура 1 Брошура 2

Външен вид и състав

Смесимост с други греси.

Греста за централно мазане е полутечна (сапунена) литиева смазка. Важно е да се отбележи, че макар и рядко, за централизирано смазване се използват смазки и с други пенетрационни класове. Те фигурират в производствената листа, затова няма да бъдат отбелязани тук. При поръчка трябва да се внимава, да не възникне грешка.
Изработена е от дълбоко очистено минерално базово масло с вискозитет 100cSt (при 40°C), литиев сгъстител и пакет добавки, които подобряват противоизносните, противозадирните (EP, «extreme pressure»), антиокислителните и антикорозионните ѝ свойства.

Свойства

Притежава средна водоустойчивост, добра изпомпваемост по тесни и дълги тръби, добро проникване до детайлите, облекчава разпределянето на смазката дори при ниски температури. Осигурява устойчив адхезионен смазочен филм, който предотвратява директен контакт на смазваните метални повърхности, въпреки че в това отношение отстъпва напр. на L24. Намалява шума и вибрациите. Ефективно удължава срока на експлоатация на възлите. Механичната и химичната ѝ стабилност гарантират запазване на свойствата ѝ дори след интензивно механично натоварване и въздействие на топлина. Антиокислителната ѝ стабилност не допуска влошаване на свойствата ѝ за времето на съхранение и експлоатация. Гарантира достатъчно ефективна защита от корозия. Легирана е с добавки за високи натоварвания /ЕР/.
Доставчик: Ръст ООД.

Употреба

Предназначена за централизирано смазване на тежкотоварни превозни средства, автобуси и трактори, селскостопански машини, високопроходима техника и машини в промишлеността. Тази смазка е работоспособна при високи и средни натоварвания.
Работен температурен режим от -20°С до 100°С.
Съхранение и транспортиране: Трябва да се спазват правилата на техниката на безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда. Даденият продукт трябва да се съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 3 години.
Препоръчителна температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Снимка на опаковките »