En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ГРЕСИ,
КОИТО СМЕ ДОСТАВЯЛИ ПО ЗАЯВКА

Греси, лагерни, за възли, изложени на високи температури в асфалтови бази - немска.
Греси, лагерни, за подводници, т.нар. "морски", с инхибитори на корозия за солена вода - немска.
Греси, лагерни, за тежконатоварени кариерни машини - немска.
Грес с повишена водоустойчивост за бетонпомпи - на Ръст ООД.

И много други.