En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

НАТРИЕВА ГРЕС

Резюме: Предназначена за смазване на лагери и триещи се механизми. Да не се използва във влажни среди. Работоспособна в температурен интервал -15°C до 120°C. Изработва се в разфасовки от 9, 15кг и варел 180кг.

SDS TDS Брошура 1 Брошура 2

Външен вид и състав

Изготвя се от животински мазнини, които реагират с натриев хидроксид в маслена среда. Натриевия сапун понякога се смесва с други метални сапуни, по-специално калциев, за да се подобри водоустойчивостта. Има характерна влакнеста (мицелна) структура.

Свойства

Натриевата грес спада към сапунените смазки. Неин недостатък е високата и хигроскопичност, водоразтворимост и склонност към термично уплътняване. Въпреки че тя има по-добри адхезионни свойства в сравнение с калциевата, използването на натриеви греси намалява поради тяхната трудна подвижност. Тя не може да се конкурира с водоустойчивите, високотемпературни универсални греси. Все пак тя е все още препоръчителна за някои по-тежки приложения и добре херметизирани електромотори.

Употреба

Тя е била използвана дълго време при приложения, където работната температура е превишавала 100°С. Може да бъде използвана при температури до 120°C. Специализирана натриева грес, предназначена за смазване на лагери и триещи се механизми. Да не се използва във влажни среди. Има работоспособност при нормални натоварвания в температурен интервал от -15°C до +120°C.

*) Гресите са пластични смазки, доколкото смазочните материали са газообразни, течни, подобни на грес или твърди. Терминът "грес" е най-масово използван, като с него се обозначават дисперсии, притежаващи редица свойства. Друг често използван термин, "консистентни", е използван неправилно.