En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ЛИТИЕВИ ГРЕСИ

Резюме: Литиевата антифрикционна смазка (това е наименованието и по БДС), наричана за краткост "литиева грес*)", е предназначена за смазване на лагери, шарнири и други триещи се механизми, работеши в условията на високо налягане и бързи обороти и работна температура от -20°C до 120(130)°C.

Външен вид и състав

Литиевите греси са гладки, с маслениста структура. Сгъстени са с литиев 12-хидроксистеаринов литиев сапун (често се отбелязва като литиев 12-хидроксистеарат). Маслото, с което е изработена, е базово, с вискозитет 100 cSt (при 40°C).

Свойства

Комерсиалната литиева грес е много по-популярна от всички останали. Има капна температура между 197°C и 204°C и може да бъде използвана при положителни работни температури до около 120-130°C, но не повече, и при отрицателни до -20°C. Има добра механична стабилност и относително нисък коефициент на триене, което допуска по-високи скорости на работа на съоръженията. Притежава добра водоустойчивост, но не така добра както на калциевата и на алуминиевата грес. Изпомпваемостта и колоидната ѝ стабилност е добра до отлична. По природа няма свойството да бъде инхибитор на корозията, но с добавки това може да бъде коригирано. Антиокислителните и ЕР /extreme pressure/ добавки също са важни за свойствата на литиевите греси. Най-много литиева грес се използва в индустрията. Доминиращи са производството, стоманодобивът и минната индустрия. В транспорта най-много грес се използва в железопътния транспорт, при камионите и автобусите, следвани от селскостопанските машини и леките коли. Най-често използваната грес е литиева EP2, следвана от универсалната /обикновена/ грес У3 и У2. Ръст ООД предлага универсална, EP, молибденова и грес за централизирано смазване на тежкотоварни автомобили и машини. Сгъстени са освен със сапунен сгъстител–литиев 12-хидроксистеарат– и с втори, полимерен сгъстител, който повишава адхезията към металните повърхности /смазката става по-леплива/, оказва съпротива срещу късането на смазочния филм и макар и не в толкова значителна степен, подобрява температурните характеристики. Литиевата грес е много чувствителна към примеси. Според нас не дава добър резултат смесването на универсалната /обикновена/ с комплексната /високотемпературна/ греси, а също така споменатата универсална с някакви странни модификации, внесени от чужбина и отличаващи се предимно с ниските си цени. Това твърдение е базирано на нашите практически наблюдения. В интернет има множество източници, които твърдят, че такова смесване е допустимо, но нашето мнение не е такова. Желателно е преди смазване старата грес да се изчиства старателно, особено ако се налага преминаването към грес с друга структура /напр. обикновена -> високотемпературна/. Ако това не е възможно, последващото гресиране трябва да се направи преждевременно. Друг аспект на тази нейна чувствителност е непоносимостта ѝ както към окислени масла, така и към други вещества, продукти на окислението. Изброените дотук греси обхващат не повече от 70% от практическите нужди. За допълнителна информация направете запитване.

Употреба

Гресите L24, Uniel и Uniel EP са предназначена за смазване на плъзгащи и търкалящи лагери и други механизми при умерени натоварвания. Смазката MS2 с молибденов дисулфид e предназначена за смазване при високи натоварвания и работа в агресивна и влажна среда. Работен температурен интервал от -20°C до 120°С.

*) Гресите са пластични смазки, доколкото смазочните материали са газообразни, течни, подобни на грес или твърди. Терминът "грес" е най-масово използван, като с него се обозначават дисперсии, притежаващи редица свойства. Друг често използван термин, "консистентни", е използван неправилно.

Снимка на грес »