En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

КАЛЦИЕВИ ГРЕСИ
(хидрирани)

Резюме: Калциевата антифрикционна смазка (това е наименованието и по БДС), наричана за краткост "калциева грес*)", е предназначена за смазване на шарнири, може да се използва при бавнооборотни лагери и други триещи се механизми, работещи при ниски налягания, нормална до висока влажност и работна температура от -20°C до 50(60)°C.

Външен вид и състав

Представлява мека смазка с маслениста структура и светлокафяв до тъмнокафяв цвят, в много редки случаи може да бъде и светложълт. Приготвя се чрез реакция в среда на средновискозно минерално масло (in situ) на мазнини и/или мастни киселини, калциев хидроксид (хидратна вар) и малко количество вода.

Свойства

Тя е една от първите съвременно произвеждани греси. В някои държави това е една от най-масово използваните и най-евтини греси. Водата е необходима за стабилизиране на структурата ѝ. Поради нейното изпаряване калциевата грес е чувсвителна към повишените температури. Процесът на дехидратиране започва при около 80°C, затова работната температура не трябва да превишава 65-70°C. Над 95-97°C греста се стапя, но и под тази температура има опасност да изтече, тъй като пенетрацията ѝ се увеличава твърде много (греста се размеква). Когато греста изгуби водата си, тя деструктурира и евентуално фазите (минерално масло и калциев сапун) се отделят. Това не е единственият ѝ недостатък. Тя не е подходяща за смазване при високи обороти. Колкото по-високи са оборотите и/или температурата, толкова по-зле се държи смазката. Друг нейн недостатък е, че след разрушаване на структурата ѝ посредством интензивно натоварване, хидрираната калциева грес възстановява първоначалните си свойства едва до 30%, докато този показател при съвременните греси е далече по-висок. Тя има своите положителни свойства - за сметка на големите температурни ограничения, калциевата грес не емулгира с вода и притежава много добра устойчивост на отмиваемост. Освен това производствените ѝ разходи са относително ниски. Счита се, че при овлажняване на смазката с вода дори до 5%, тя не губи свойствата си, макар че толкова високо водно съдържание не е позволено от стандартите. Друго нерегламентирано въздействие, на което смазката издържа относително добре, е въздействието върху нея на окислени масла. Докато една литиева смазка би се разрушила много сериозно, калциевата би намалила пенетрацията си поради смесването с масло (ще се размекне), но вероятно нищо повече няма да стане. Хидрираните калциеви смазки имат много добра колоидна стабилност. Даже при продължително складово съхранение, те не отделят масло. Възможно е след производството им да се втвърдят в някаква степен (нарича се тиксотропно втвърдяване). След като се размачкат или се размесят, те възстановяват пенетрацията си. Въпреки че в някои случаи хидрираните калциеви смазки се използват като консервационни такива, тази употреба не е препоръчителна. На първо място – смазката не може да бъде стопена, а детайлът потопен, така че да се получи плътен филм. След като филмът е нанесен чрез обмазване, на места той не е плътен и консервацията се компрометира. По качества тя също далече отстъпва на добрите консервационни смазки.

Употреба

Калциевата грес е предназначена за смазване предимно на възли, изложени на въздействието на вода, и където е необходима защита от възможно заклинване – например в промишлеността, селскотостопанското оборудване и др. Върши добра работа за смазване на резбови съединения, неголеми зъбни предавки, пружини, вериги и плъзгащи лагери, шарнири и други триещи се механизми и части при средно налягане и ниски обороти. Тази хидрирана смазка има добри нискотемпературни свойства, обаче строго не е препоръчително да се използва при температури над +70°C (препоръчителната най-висока работна температура е по-ниска с 10°C) поради това, че малкото количество вода, съдържащо се в смазката, което стабилизира нейната структура, започва да се изпарява и структурата на смазката започва да се разрушава.

*) Гресите са пластични смазки, доколкото смазочните материали са газообразни, течни, подобни на грес или твърди. Терминът "грес" е най-масово използван, като с него се обозначават дисперсии, притежаващи редица свойства. Друг често използван термин, "консистентни", е използван неправилно.

Снимка на грес »