En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ЛИТИЕВА
ГРЕС УНИЕЛ

Резюме: Универсална литиева смазка, предназначена за смазване на лагери, шарнири и други триещи се механизми, работеши в условията на високо налягане и бързи обороти. Работен температурен режим от минус 20°С до 120°С(130°С). Срок на годност – 5г. Изработва се с пенетрация NLGI 1(У1), NLGI 2(У2) и евентуално NLGI 3(У3), в разфасовки от 0,4; 0,8; 3; 9; 15кг и варел.

SDS TDS Брошура 1 Брошура 2

Външен вид и състав

Смесимост с други греси.

За литиевата грес УНИЕЛ важи същото, каквото за L24. Двете към настоящия момент се изработват по една и съща формулация. Разделянето е направено за улеснение, L24 се изработва САМО с пенетрация NLGI 3, докато УНИЕЛ се изработва предимно с пенетрация NLGI 2, но може да бъде изработена и с пенетрация 1 или 3. УНИЕЛ е мека смазка със светложълт до светлокафяв цвят. Изработена е от средновискозни базови масла с вискозитет 100cSt(при 40°C), сгъстени с литиев сапун на 12-хидрокси стеариновата киселина. Към тях е прибавена вискозитетна полимерна присадка, подобряваща колоидната стабилност, пластичността на смазките, адхезията и водоустойчивостта им.

Свойства

Характеризира се с висока капна температура, висока граница на якост и добри антиокислителни качества. Изпаряемостта на маслото е ниска. Притежава висока колоидна, механична и химична стабилност, при нагряване не се втвърдява. Водоустойчива е, но не може да се сравнява с калциевата и алуминиевата смазки. Противозадирните ѝ качества са удовлетворителни.

Доставчик: Ръст ООД.

Употреба

Основното предназначение на смазката е да намалява износването на триещите се повърхности, за да се удължи живота на детайлите, машините и механизмите. Редом с това тя изпълнява и други функции. В отделни случаи, освен че намалява износването, тя го оптимизира, предотвратявайки задирането, заяждането и заклинването на триещите се повърхности. Може да се използва в триещи се възли от почти всички типове: търкалящи и плъзгащи лагери, шарнири, зъбни и други предавки, триещи се повърхности на колесни и гъсенични транспортни средства, индустриални механизми, електрически машини и др., работещи при високо натоварване и обороти. Благодарение на антифрикционните си свойства тя съществено намалява енергийните загуби от триене, което позволява да се увеличи КПД на машините и механизмите. Смазката, без да е консервационна, има консервиращи качества и защитава металните изделия от корозия. Тя възпрепятства проникването към триещите се повърхности на агресивни течности, газове, изпарения и също така абразивни частици (прах, замърсяване и др.). Трябва да се уточни, че смисъл от употребата на УНИЕЛ има само в достатъчно качествените възли и изделия. В груби, незащитени от вода и замърсяване възли употребата на висококачествената L24 е безсмислена.
Работен температурен режим от -20°С до 120(130)°С.
Съхранение и транспортиране: Трябва да се спазват правилата на техниката на безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда. Даденият продукт трябва да се съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 5 години.
Препоръчителна температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Снимка на опаковките »