En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ЛИТИЕВА
ГРЕС УНИЕЛ EP

Резюме: Литиева антифрикционна смазка, предназначена эа смазване на плъзгащи и търкапящи се лагери, шарнири и други триещи се механизми и машинни конструкции, работещи при високи налягания. Характеризира се с висока капна температура, висока граница на якост и добра окислителна стабилност. Работен температурен режим от-30°С до +120°С. Срок на годност – 5г. Изработва се с пенетрация NLGI 1(У1), NLGI 2(У2) и NLGI 3(У3), в разфасовки от 0,4; 0,8; 3; 9; 15кг и варел.

SDS TDS Брошура 1 Брошура 2

Външен вид и състав

Смесимост с други греси.

Литиевите смазки Унел EP (Литеа У3 ЕР по БДС 16507-86) са изработени от стандартна базова литиева грес, съставена от средновискозни базови масла с видкозитет 100cSt(при 40°C) и литиев сапун на 12-хидроксистеариновата киселина. Към тях са прибавени EP(extreme pressure), противоизносни, антиокислителни и полимерни добавки, намаляващи износването на повърхностите, удължаващи живота на смазката и подобряващи нейната колоидна стабилност, еластичност, адхезията и водоустойчивостта ѝ.

Свойства

Смазките, имащи подобрени трибологични характеристики, заемат отделно място в сравнение с останалите такива с общо предназначение. Понякога тези свойства са характерни за самите базови смазки, в други случаи те се постигат чрез въвеждането на добавки. При литиевите смазки повишаването на техните характеристики се прави чрез добавки. Целта е да се повиши износоустойчивостта на движещите се механизми, да се намали коефициентът на триене на контактните повърхности, да се предотврати задирането и механо-корозионното износване. Присадките, разширяващи характеристиките на литиевата грес при високи натоварвания, се наричат ЕР (от англ. Extreme Pressure) и трябва да се подчертае, че основният компонент в тях е химично свързана сяра. Не всяко химично съединение, съдържащо в себе си сяра, играе такава роля. EP присадките много често са принципно различни. Някои потребители смятат, че EP смазките задължително имат характерната миризма, позната напр. от маслото EP90, но това не е така. По отношение действието на EP-присадките е важно да се знае, че те водят до слабо механо-химично полиране на триещите се повърхности. За сметка на това повишават здравината на смазочния филм. При тях става въпрос по-скоро за оптимизиране на износването, състоящо се вече от 2 компонента – чисто механично износване и посоченото механо-химично такова. В случаите, когато това е нежелателно, се използват принципно други добавки (напр. при буксовите смазки). Контактът метал-метал между тежконатоварените машинни детайли, работещи при високи обороти, често води до спояването на микроскопични области от контактната повърхност. Разкъсването на такива заварени микроучастъци прави повърхността по-груба и увеличава генерирането на топлина, води до нарастване на този процес и до възможно заваряване на детайлите. Увреждането на металната повърхност вследствие на процесите на триене, след като е започнало образуването на такива точкови заварки, би могло да бъде по-голямо или по-малко, в зависимост от способността на смазката да спомогне за по-бързото полиране на увредения участък. Свойството на смазките да минимизират износването, причинено от описаното точково заваряване, е различно от свойството да се увеличава натоварването на заваряване и представлява насока за тяхното по-нататъшното развитие. Литиевите EP смазки създават условия за по-равномерно разпределение на товара, понижават контактната температура, не допускат интензивно износване на детайлите, намаляват и стабилизират триенето, премахвайки скокообразния характер на този процес.

Доставчик: Ръст ООД.

Употреба

Uniel EP има по-широко приложение в сравнение с универсалната литиева смазка UNIEL, като я замества напълно. Издържа на по-високи натоварвания в сравнение с втората. Използва се широко в индустрията и транспортните средства, селското стопанство и бита. Често пъти потребителите използват EP смазка и за нуждите, за които биха могли да използват и универсална такава. Причината за това тяхно решение е, че разликата в цената на двете не е голяма, а EP смазките напълно покриват приложенията на универсалните. По този начин потребителите си оптимизират складовите наличности и намаляват опасността от грешки.
Работен температурен режим от -20°С до 120(130)°С.
Съхранение и транспортиране: Трябва да се спазват правилата на техниката на безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда. Даденият продукт трябва да се съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 5 години.
Препоръчителна температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Снимка на опаковките »