En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

ЛИТИЕВА ГРЕС L24

Резюме: Универсална литиева смазка, предназначена за смазване на лагери, шарнири и други триещи се механизми, работеши в условията на високо налягане и бързи обороти. Работен температурен режим от -20°С до +120°С (+130°С). Срок на годност – 5г. Тази грес се изработва само с пенетрация NLGI 3 в разфасовки от 0,4; 0,8; 3; 9; 15кг и варел.

SDS TDS Брошура 1 Брошура 2

Външен вид и състав

Смесимост с други греси.

L24 е мека пластична смазка със светложълт до светлокафяв цвят. Аналог е на Униел 3. Изработена е от средновискозни базови масла с вискозитет 100cSt(при 40°C), сгъстени с литиев сапун на 12-хидроксистеариновата киселина. Към тях е прибавена вискозитетна полимерна присадка, подобряваща колоидната стабилност, пластичността, адхезията и водоустойчивостта ѝ.

Свойства

Характеризира се с висока капна температура, висока граница на якост и добри антиокислителни качества. Изпаряемостта на маслото е ниска. Притежава висока колоидна, механична и химична стабилност, при нагряване не се втвърдява. Водоустойчива е, но не може да се сравнява с калциевата и алуминиевата смазки. Противозадирните ѝ качества са удовлетворителни. Основното предназначение на тази смазка е да намалява износването на триещите се повърхности, за да се удължи живота на детайлите, машините и механизмите. Редом с това тя изпълнява и други функции. В отделни случаи, освен че намалява износването, тя го оптимизира, предотвратявайки задирането, заяждането и заклинването на триещите се повърхности. Благодарение на антифрикционните си свойства тя съществено намалява енергийните загуби от триене, което позволява да се увеличи КПД-то на машините и механизмите. L24 е смазка, която без да е консервационна, има консервиращи качества и защитава металните изделия от корозия. Тя възпрепятства проникването към триещите се повърхности на агресивни течности, газове, изпарения и също така абразивни частици (прах, замърсяване и др.). Трябва да се уточни, че смисъл от употребата на L24 има само в достатъчно качествените възли и изделия. В груби, незащитени от вода и замърсяване възли употребата на висококачествената грес L24 е безсмислена.
Доставчик: Ръст ООД.

Употреба

Може да се използва в триещи се възли от почти всички типове: търкалящи и плъзгащи лагери, шарнири, зъбни и други предавки, триещи се повърхности на колесни и гъсенични транспортни средства, индустриални механизми, електрически машини и др., работещи при високо натоварване и обороти.
Работен температурен режим от -20°С до 120(130)°С.
Съхранение и транспортиране: Трябва да се спазват правилата на техниката на безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда. Даденият продукт трябва да се съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 5 години.
Препоръчителна температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Снимка на опаковките »