En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

КАЛЦИЕВА ГРАФИТНА ГРЕС К2 Гр

Резюме: Предназначена за смазване на груби, тежконатоварени механизми (открити зъбни предавки, резбови съединения, ресори, ходови винтове) при ниски налягания, нормална до висока влажност и работна температура от -20°С до 50(60)°С. Калциевата графитна грес отговаря на изискванията на БДС 1415-84. Изработва се с пенетрация NLGI 2 в разфасовки от 0,4; 0.8; 3; 9; 15кг и варел 180 кг.

SDS TDS Брошура 1 Брошура 2

Външен вид и състав

Смесимост с други греси.

Калциевата графитна грес е изработена е от базова калциевата грес К2 с добавка на 10% микронизиран аморфен графит. Тя е черна на цвят, но в тънък слой цветът не е плътен. Това дава възможност да се разпознае, дали за нейната изработка е използван само графит, или са влагани и други черни на цвят материали. За нея важи всичко, казано за К2.

Свойства

Като К2, но с добавка на графит. Неговото действие е в посока на повишаване на смазочността. Микронизираният графит намалява триенето между металните повърхности. При правилно подбрани работни условия възпрепятства прегряването на детайлите. Отличително нейно свойство е, че е работостпособна в силно замърсена и влажна среда.
Доставчик: Ръст ООД.

Употреба

Предназначена за смазване на груби, тежконатоварени механизми (бавни лагери на конвейри, окачвания на специална техника, открити зъбни и верижни предавки, резбови съединения, ресори, ходови винтове, опори на сондажни свредели, метални въжета и тежконатоварени открити метални плъзгащи се повърхности) при ниски налягания и нормална до висока влажност. Намира някои специфични приложения при ремонти на ДВГ.
Работен температурен режим от -20°С до +60°С.
Съхранение и транспортиране: Трябва да се спазват правилата на техниката на безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда. Даденият продукт трябва да се съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 36 месеца.
Препоръчителна температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Снимка на опаковките »