En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

КАЛЦИЕВА ГРЕС К1, К2 и К3

Резюме: Калциевата антифрикционна смазка (това е наименованието и по БДС) е предназначена за смазване на шарнири, може да се използва при бавнооборотни лагери и други триещи се механизми, работещи при ниски налягания, нормална до висока влажност и работна температура от -20°C до 50(60)°C. Отговаря на изискванията на БДС 1415-84. Изработва се с пенетрация NLGI 1, 2 и 3 в разфасовки от 0,4; 0,8; 3; 9; 15кг и варел 180 кг.

SDS TDS Брошура 1 Брошура 2

Външен вид и състав

Смесимост с други греси.

Калциевите смазки са хидрирани, изработени от средновискозни масла и калциев сапун на мастни киселини от животински произход. Счита се, че животинските мастни киселини са много добри за целта, тъй като тяхната въглеродна верига от 18 атома дава оптимален резултат. Използваната мазнина е с техническо качество, но за целта никога не се използва екарисажна. Въпреки че екарисажната е много евтина, миризмата на разложени белтъчини е много неприятна, дори шокираща. Такава грес обаче има на пазара в изобилие. Тя е черна на цвят и лесно се познава. По принцип екарисажните мазнини са силно замърсени. Възможно е обаче те да бъдат отфилтрирани. Считаме, че не е редно клиентите да работят с продукти, които имат толкова отблъскваща миризма, затова предпочитаме да не работим с нея, въпреки че е по-евтина.
Маслото, което се използва за изработката им е базово, с вискозитет около 68cSt(при 40°C), и това е може би най-добрият избор, или по-скоро „златната среда“. Възможна е изработката с други вискозитети, но само по задание.

Свойства

Основно свойство на тези грес е високата и водоустойчивост и стабилност на окисление. Тя има умерена механична стабилност и добра стабилност на съхранение, т.е. запазват консистенцията си за продължителен период от време. Притежава също така относително по-ниска капна температура, висока динамична водоустойчивост и добри смазващи характеристики. Други нейни преимущества са, че предотвратява заклинване на триещите се повърхности, има добри уплътняващи свойства и без да е консервационни смазка, осигурява продължителна защита от корозия.
Доставчик: Ръст ООД.

Употреба

Калциевата грес е предназначена за смазване предимно на възли, изложени на въздействието на вода, и където е необходима защита от възможно заклинване – например в промишлеността, селскотостопанското оборудване и др. Върши добра работа за смазване на резбови съединения, неголеми зъбни предавки, пружини, вериги и плъзгащи лагери, шарнири и други триещи се механизми и части при средно налягане и ниски обороти. Тази хидрирана смазка има добри нискотемпературни свойства, обаче строго не е препоръчително да се използва при температури над +70°C (препоръчителната най-висока работна температура е по-ниска с 10°C) поради това, че малкото количество вода, съдържащо се в смазката, което стабилизира нейната структура, започва да се изпарява и структурата на смазката започва да се разрушава.
Работен температурен режим от -20°С до +60°С.
Съхранение и транспортиране: Трябва да се спазват правилата на техниката на безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда. Даденият продукт трябва да се съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 36 месеца.
Препоръчителна температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Снимка на опаковките »