En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИ
ТЕЧНОСТИ (СОТ)

Предназначението на смазочно-охлаждащите течности (СОТ, МОТ) е да поддържат умерена работна температура на детайлите посредством охлаждането им и да осигуряват смазване при процесите на струговане, фрезоване, шлайфане и др. Освен това, те спомагат за повишаването на точността, удължават живота на инструмента, намаляват броя на прекъсванията и др. Замърсявяне и изтощаване на течността: Новата смазочно-охлаждаща течност може да бъде оприличена на заредена батерия, която се изтощава при употреба. Два фактора създават най-много проблеми и съкращават живота ѝ: солюбилизараните (т.е. частиците са толкова фини, че не се утаяват) черни метали, резултат от стружкоотнемането, и развитието на бактерии. Тези процеси причиняват падане на pH, т.е. течността престава да бъде алкална, и се отваря път за корозия както на детайлите, така и на машините. Негативно влияние оказват и замърсявания от утечни масла от машините (хидравлични, редукторни и др). Тъй като те плуват в резервоарите на повърхността на работната течност, създават се условия за развитие на анаеробни микроорганизми, поради спиране достъпа на кислород. Макар и по-нетипично, негативно влияние оказват и остатъците от почистващи продукти след редовните профилактики. Смазочно-охлаждащите течности оказват и междуоперационен контрол върху детайлите. Това обаче е опция, на която не може да се разчита твърде много. Негативно влияние върху това тяхно свойство оказват влажността, темперирането на детайла, околната температура, времето и др. Особено опасни са международните транспорти през студената част от годината. Избор на СОТ–зависи от материала, вкл. неговият химичен състав, скоростта на рязане, инструментите, вида на машините и др. Профилактика на СОТ: Трябва да се следи и да се поддържа в граници pH на течността, а също така и концентрацията. При работата някои съставки се отмиват по-бързо от други. Доливането на концентрат е временно решение. Добрите професионалисти доливат се също така и биоциди. Ръст ООД предлага стандартната продуктова гама смазочно-охлаждащи течности на база минерални масла(емулсол R113 и др.). Служат за обработка чрез стружкоотнемане предимно на черни метали. Възможна е и работа с алуминий. Течността не съдържа добавки за работа с мед и медни сплави, независимо от факта, че издържа на тестовете за корозия. При подобен проблем направете запитване. Доставя се предимно на варел.

Доставчик: Ръст ООД.