En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

СОТ R113

Резюме: смазоч­но-охлаждаща течност на минерална основа, която при смесване с вода образува млечна емулсия. Осигурява много добри смазочни свойства и стабилност на емулсията и отлична защита на обработващите инструменти и обработваните детайли от корозия, износване и бактериално заразяване на емулсията.

SDS TDS Брошура

Външен вид и състав

Смесимост с други СОТ - само след проба.

Представлява бистра маслена течност с жълт до кафяв цвят. Ръст 113 е изработена от минерално масло, естери, композиция от емулгатори, органични основи, инхибитори на корозията, композиция от биоциди, антипенни добавки и др.

Свойства

Емулгируемата смазочно-охлаждаща течност Ръст 113 е предназначена за обработка на черни метали чрез стружкоотнемане. Възможно е да се използва и за цветни метали, но само след предварителна проба. Осигурява охлаждане и смазване на работните повърхности, отмива стружките и предотвратява адхезията на фини метални частици, както и тяхното спояване под налягане към инструмента. Може да подобри качеството на финишната обработка, да удължи живота на инструмента и да позволи работа при по-високи скорости. Осигурява междуоперационна защита от корозия. Ръст 113 съдържа EP добавки, осигуряващи смазване в температурен диапазон 600-1000°C (точково в мястото на среза.)

Доставчик: Ръст ООД.

Употреба

Ръст 113 се използва като емулсия „масло във вода”. Препоръчителната концентрация е 10% в мека или омекотена вода. Използва се както на единични машини, така и на централизирани системи.
Приготвяне на емулсията: При приготвяне на емулсията е недопустимо концентратът да се налива в смукателния отвор на машината, още по-малко да се излива в резервоара, съдържащ работната емулсия. Вместо това емулсията трябва да се приготвя в отделен съд, при високоскоростното бъркане. Така приготвената смазочно-охлаждаща течност има млечнобял цвят и слаба, характерна миризма. Работен температурен режим от 0°С до 40°С.
Съхранение и транспортиране: Трябва да се спазват правилата на техниката на безопасност при работа с минерални смазочни материали и правилата за опазване на околната среда. Даденият продукт трябва да се съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 3 години.
Препоръчителна температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Снимка на опаковките »