En Bg Контакти

Дата: декември 2015г.

Продукти

Ръст ООД

Фирма Ръст е концентрирана върху предлагане на продуктите, изброени в настоящия каталог. Създадена е през 1994г като ЕТ от к.т.н. ст.н.с. Харизан Рачев, един от водещите в миналото специалисти в областта на корозия на металите, получил над 40 авторски свидетелства за инхибитори, обезмаслители, смазочно-охлаждащи течности и др. Първоначално е организирано производство в споменатите области. От 2000г. дейността на фирмата е изменена в настоящия ѝ вид.